0913962681 - 0363501178 241A Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Sản phẩm 2

Lượt xem : 651

                             BASA FISH OIL

 

·         Moiture               :       1%                max

·         Iodine value        :      60gI2/100g    min

·         Free fatty acids   :      3.0 %             max

·         No melamine, Clenuterol, Salutamol other growth hormone

·         No E.coli, Salmonella.

Liên hệ

Liên hệ

Trường Phát Produce Trade and Service Limited Company.

Địa chỉ : 241A Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Hotline : 0913962681 (Mr Tùng) - 0363501178 (Mr Bảo) - Email : truongphatco_bentre@yahoo.com - tangthaibao@yahoo.com

Facebook

Bản đồ