0913962681 - 0363501178 241A Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Sản phẩm 6

Lượt xem : 723

       BASA FISH MEAL 

* Crude protein: 62% min

* Crude fat       :12% max

* Moiture         :10% max

* TBVN            :120  max

* ASH              :26% max

* No melamin, Clenuterol, Salutamol other growth hormone

* No e.coli, salmonella.

Liên hệ

Liên hệ

Trường Phát Produce Trade and Service Limited Company.

Địa chỉ : 241A Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Hotline : 0913962681 (Mr Tùng) - 0363501178 (Mr Bảo) - Email : truongphatco_bentre@yahoo.com - tangthaibao@yahoo.com

Facebook

Bản đồ